VSK GROUP – TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI DỊCH COVID-19

VSK Group luôn hiểu rằng muốn phát triển bền vững trong tương lai, con người luôn được coi là yếu tố nòng cốt của công ty. Đào tạo là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với VSK Group nhằm nâng cao và duy trì chất lượng nguồn nhân lực. Ngày 12.09.2020, […]