NGƯỜI GIỮ NẾP NHÀ 3 | TỪ THẤU HIỂU ĐẾN YÊU THƯƠNG – CÂU CHUYỆN GÌN GIỮ TINH HOA, GỬI TRAO SỨC KHỎE ĐẾN NHỮNG NẾP NHÀ VIỆT

Làm cách nào để đủ thấu hiểu và dành cho nhau những yêu thương khi sự khác biệt thế hệ trong gia đình là không thể tránh khỏi? Ý nghĩa của “Người giữ Nếp Nhà” trong văn hóa gia đình Việt Mỗi gia đình sẽ có một câu chuyện, từ những chuyện xa xưa về […]