CHỦ ĐỘNG ĐÓN ĐẦU CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI: NHÀ MÁY VIESKY ÁP DỤNG HỆ THỐNG SMART VISION TRONG SẢN XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Với tầm nhìn là tập đoàn tiên phong của Đông Nam Á trong việc mang đến những thương hiệu có nguồn gốc thiên nhiên với chất lượng sản phẩm được kiểm soát đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại