Vị trí tuyển dụng

Công ty

Địa chỉ

Mô tả

Số lượng

VIESKY
Đà Nẵng (TP)
Kế toán kho
1
VIESKY
Đà Nẵng (TP)
Kế toán đơn hàng (IDS)
1
NANDIO
Hà Nội (TP)
Kế toán tổng hợp
1
VIESKY
Đà Nẵng (TP)
Chuyên viên R&D
1
VIESKY
Đà Nẵng (TP)
Nhân viên cân liệu
1
VIESKY
Đà Nẵng (TP)
Phụ kho
1
NANDIO
Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Đắk Nông, Đồng Nai, Hà Nội (TP), Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh (TP), Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ngãi, Huế
Nhân viên bán hàng GT
18
NANDIO
Hồ Chí Minh (TP)
Giám sát bán hàng GT
1
VIESKY
Đà Nẵng (TP)
Nhân viên sản xuất
30