VSK GROUP – TRAINING “MINDFULNESS – BASED TRANSFORMATION”

Trong nhịp sống hối hả và vô cùng bận rộn kia, chúng ta từng gặp phải rất nhiều những áp lực căng thẳng trong công việc và cuộc sống, có đôi lúc phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, hay những xáo trộn về cảm xúc của bản thân… Vậy làm thế nào […]